"La sofisticació, profunditat 
i força dels titelles 
està en la seva senzillesa"